Brottmål Helsingborg

Försvarsadvokat

Om du är misstänkt för ett brott kan du begära att få någon av byråns advokater som din offentlige försvarare. Den offentlige försvararen betalas i första hand av staten. Du har rätt till att ha en försvarare närvarande redan vid första polisförhöret.

Vi har gedigen erfarenhet av brottmål. Hos oss kan du vara säker på att vi alltid tillvaratar dina intressen. Detta gäller inte minst under förundersökningen, där vi arbetar utifrån målsättningen att ärendet ska läggas ner, men självklart även under efterföljande rättegång, om åtal ändå väcks.

Målsägandebiträde

Om du utsatts för brott kan du begära att få någon av byråns advokater som ditt målsägandebiträde. Målsägandebiträdet betalas alltid av staten och företräder dig under förundersökningen samt inför och under rättgången, även i frågan om skadestånd. Advokaterna på byrån har stor erfarenhet av att biträda brottsoffer och kan ge dig den trygghet och det stöd som du behöver.

Särskild företrädare för barn

Om ett barn utsätts för brott av någon närstående kan någon av advokaterna på byrån utses som barnets särskilda företrädare, att tillvarata dess rätt under förundersökningen och vid en eventuell rättegång.