Familjerätt Helsingborg

En familjerättslig tvist är i många fall jobbig för föräldrarna och processen är ofta komplicerad och blir långdragen. Att ha ett erfaret ombud som företräder dig brukar ha en avgörande inverkan på din och hela familjens tillvaro. Familjerättsadvokaterna på advokatbyrån har stor erfarenhet av denna typ av mål och företräder klienter i olika typer av familjerättsliga ärenden. Vi lägger stor vikt vid personligt engagemang.

Inom familjerätten arbetar vi främst med:

  • Vårdnads-, boende- och umgängestvister
  • Medling
  • Bodelningar
  • Arvsrätt, testamenten och gåvohandlingar
  • Äktenskapsförord
  • Underhållsbidrag