I
Karolina Persson
Karolina Persson studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen år 2004. Hon har arbetat på advokatbyrån sedan dess och är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2011. Karolina Persson är delägare sedan 2017. Hon arbetar främst med migrationsrätt, brottmål och familjerätt.
Kontakta mig
042 21 80 70
karolina@activaadvokaterna.se