I
HENRIK ASKER
Henrik Asker studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen år 2013. Han är tingsmeriterad efter notarietjänstgöring vid Nyköpings tingsrätt och har även arbetat som beredningsjurist vid Helsingborgs tingsrätt. Henrik arbetar som biträdande jurist på advokatbyrån sedan september 2017. Han åtar sig främst uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde och rättegångsbiträde samt ombud i civila tvister.
Kontakta mig
042 21 80 70
henrik@activaadvokaterna.se